Matrassen zijn onmisbaar voor een goede nachtrust en bieden comfort en ondersteuning aan onze lichamen. Na verloop van tijd slijten matrassen en moeten ze worden vervangen, waardoor er aanzienlijke hoeveelheden oud matras afval ontstaan. Het belang van een oud matras inleveren wordt steeds duidelijker naarmate we ons meer richten op duurzaamheid en milieubewustzijn.

Huidige situatie

De omvang van het probleem is wereldwijd aanzienlijk. Veel gebruikte matrassen eindigen op stortplaatsen en nemen waardevolle ruimte in beslag. Bovendien hebben matrassen een lange ontbindingsperiode, wat betekent dat ze vele jaren in de natuur kunnen blijven liggen en milieuproblemen kunnen veroorzaken. Daarnaast bevatten matrassen materialen zoals schuim, metaal, veren en textiel die waardevol zijn en hergebruikt kunnen worden.

Duurzame matrasrecycling

Het belang van matrasrecycling is tweeledig: het beschermt zowel het milieu als de economie. Allereerst vermindert het de hoeveelheid afval die op stortplaatsen belandt, wat helpt om schaarse stortplaats ruimte te behouden en de ecologische impact van stortplaatsen te verminderen. Ten tweede maakt matrasrecycling het mogelijk om waardevolle materialen, zoals schuim en staal, terug te winnen en te hergebruiken, wat de vraag naar nieuwe grondstoffen vermindert. Dit draagt bij aan energiebesparing en vermindert de uitstoot van broeikasgassen.

Economische voordelen

Bovendien schept matrasrecycling economische kansen. Het creƫert banen in de afvalverwerkings- en recyclingsector en stimuleert economische groei. Het hergebruik van materialen uit oude matrassen kan winstgevende bedrijfsmodellen ondersteunen.